Jenny Damgaard

TEL +46 (0)70 976 00 62

E-MAIL jenny@wosp.se

 

Football for Life drivs av FC Rosengård och arbetar med fotbollen som verktyg för att stärka unga, sydafrikanska tjejers självkänsla, självförtroende och ställning i samhället. Genom att ge tjejerna tillgång till fotbollen och fotbollsplanen visar vi tjejerna, och deras omgivning, att det som de på förhand tror är omöjligt är i själva verket möjligt.

Malmö Idrottsakademi är ett kompetenscenter för hållbar elitidrott, där så väl idrottare, tränare, föreningar som förbund i ett långsiktigt och nära samarbete kan utvecklas för att nå internationella toppresultat. Malmö idrottsakademi drivs av Malmö stad i samarbete med Skåneidrotten och Malmö högskola.

Kul på hjul är ett integrationsprojekt där vi använder cykeln som verktyg för att öka rörelsen bland barn och unga i staden. Projektet drivs av FC Rosengård i nära samverkan med Röda Korset, Malmö stad och Tjejer i förening/ABF.